HENZ ICT ISO 27001 Gecertificeeerd

HENZ ICT heeft de ISO 27001 certificering behaald!! ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. Het beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie te garanderen. Het doel is de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken. Er is hard aan gewerkt op het gebied van technische maar ook organisatorische maatregelen. En nog belangrijker het trainen van ons personeel. Zij gaan immers dagelijks met uw data om en zij moeten zich steeds realiseren om wat voor data het gaat en op welke manier zij deze moeten behandelen.