Sinds 2012 is HENZ ICT in het bezit van de ISO 9001 certificering. De her certificering door DNV GL - Business Assurance in 2018 bevestigt dat HENZ ICT nog steeds met succes werkt volgens de ISO 9001 normering en zo haar dienstverlening blijft spiegelen aan haar doelstellingen en visie. DNV GL voert jaarlijks een audit uit om de het kwaliteitssysteem te beoordelen.

De norm ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat aantoont dat HENZ ICT in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, de wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

Het kwaliteitsmanagementsysteem helpt HENZ ICT om de doelstellingen op het gebied van kwaliteit te realiseren. Binnen ISO 9001 wordt kwaliteit gezien als het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant. Sterke punten in het kwaliteitsmanagementsysteem van HENZ ICT zijn een bondig en helder kwaliteitshandboek en een apart werkboek waarin de (werk)processen beschreven staan.

HENZ ICT is tevreden met de behaalde resultaten en streeft ernaar de hoge kwaliteit te behouden en zelfs te verbeteren.

Inmiddels hebben wij tevens een start gemaakt met een ISO 27001 certificering.